Jaktaneset

Jaktaneset

Tomtene

Tomten ble kjøpt i Februar/Mars 2012 etter et tips fra kollega av Tommy og nabo av tomt.

 

Famillien Joranger kastet seg rundt og fikk på plass finansiering, og overtok tomten formelt i april 2012.

 

Tomten var da på 1617 m², vi startet umiddelbart på prosessen med å dele tomten inn i 2 tomter.

 

 

 

Etter måneder med saksbehandling og tinglysning ble det endelig utstedet et nytt Bnr. på tomt.

 

Nå er det 2 tomter på 809 m².

 

"Historisk om tomten er at det var opprinnelig 2 fra gammelt av, men pga. 25 meters beltet i strand sone ble tomtene minsket og omgjordt til 1 stor hytte tomt. Det var først i 2010 at ved endring i kommuneplan at tomt ble godkjennt for boligformål."

 

"Tomten var kjøpt i 1975 for 10 000,-. Tomt har hatt samme eier hele perioden frem til famillien Joranger overtok, ifølge tidliger eier overtok han en annen hytte og så dermed aldri behovet for å realisere denne plassen. Det var meningen at en datter skulle arve den, men i 2011 bestemte hun seg for ikke benytte seg av tomtene."

Bilder

 

Tomtegrenser før 2010

 

Maleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Et portrett framstilt av Elin Lindtner, brukt som vedlegg i byggesak.

Diverse tegninger av hus på Bjorøy

Fakta

Diverse fakta om tomter/hus kan finnes på fjell.kommune.no

 

Innsyn byggesak (følge link nedenfor)

 • Stine og Tommy Joranger
 • 50/375
 • Bente og Sjur Even Joranger
 • 50/667

Framdrift

Når tomt ble kjøpt i Februar 2012, ble det allerde diskutert når det ble innflyttning. "Desember 2013 ble det da bestemt"

 • April 2012 tomt er offiselt overtatt.
 • April 2012 starter med tomte deling.
 • Juli 2012 kommunen godkjenner tomtedeling.
 • Juli 2012 kontakter Jørgen Ekerhovd angående arkitekt tjenster.
 • Desember 2012 nytt Bnr utstedet.
 • Desember 2012 Lindtner AS leverer inn byggesøknad for begge hus.
 • Mars 2013 godkjenning fra Fjell Kommune til å oppføre hus på begge tomter.
 • April 2013 entreprenør har startet grave arbeider.
 • Juni 2013 startet på betongarbeid.
 • August 2013 tømrere starter med første huset.

Plan videre 2013

 • Mars 2013 Fjell kommune godkjenner bygging
 • Mars 2013 entrprenør starter å grave.
 • Mai 2013 betong arbeid
 • Juli 2013 tømrer arbeid
 • September 2013 innvendige arbeider
 • Desember 2013 innflyttning

Vi Jorangere er evig opptimist, og håper at vi vil få en glad melding fra Fjell kommune om snarlig oppstart.

 

Copyright © All Rights Reserved